Portret Herman

Meningen
verbinden
mensen

Herman Reynders,
voormalig Limburgse gouverneur

Als positief mens geloof ik rotsvast in de kracht van overleg en samenwerking. Hoewel de toon van het debat de jongste jaren verhardt, blijf ik ervan overtuigd dat woorden kunnen verbinden. Ook digitaal. Want meningen uitwisselen en inzichten delen, helpt om begrip te krijgen voor elkaars standpunten. Via deze blog deel ik graag mijn mening over de actualiteit en de samenleving.  Natuurlijk heeft één persoon nooit alle wijsheid in pacht. Daarom verwijs ik ook geregeld naar artikels of boeken, die een interessant licht werpen op bepaalde onderwerpen. Veel leesplezier.

Herman blogt

opiniestukken

Interview uit Mo-Magazine : Achim Steiner: ‘Het probleem is dat we onze diepe afhankelijkheid van de natuur niet meer beseffen’

De goede voorouder

De Europese Green Deal – gesprek met Diederik Samsom in het kader van de Limburgse Klimaattop

Amsterdam wil een donutstad zijn!

Bomen