berichten

Via deze blog deel ik graag mijn mening over de actualiteit en mijn visie op de samenleving. Dat kan gaan over Hasselt of Limburg. Maar evengoed over bredere thema’s als economie, sport of onderwijs. Natuurlijk heeft één persoon nooit alle wijsheid in pacht. Daarom verwijs ik ook geregeld naar andere artikels of boeken, die een interessant licht werpen op bepaalde onderwerpen.

Interview uit Mo-Magazine : Achim Steiner: ‘Het probleem is dat we onze diepe afhankelijkheid van de natuur niet meer beseffen’

De goede voorouder

De Europese Green Deal – gesprek met Diederik Samsom in het kader van de Limburgse Klimaattop

Amsterdam wil een donutstad zijn!

Bomen